Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις.

Čeština 4 Deutsch 2 Español 1 Français 4 Română 1 Slovenčina 1 Slovenščina 2

Προϊόν σε μορφή κόκκων το οποίο εισάγεται…

Προϊόν σε μορφή κόκκων το οποίο εισάγεται σε βαρέλια των 25Kg. Είναι παρασκεύασμα το οποίο ανήκει στην κατηγορία των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων και χρησιμοποιείται ως γεωργικό νηματοκτόνο και εντομοκτόνο.

Σύνθεση: Cadusafos-CAS no 95465-99-9, 10%ww Διοξείδιο του πυριτίου/Χαλαζίας- CAS no 14808-60-7, 80-85% Διαιθυλενογλυκόλη-CAS no 111-46-6, 1-5%

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΩΣ ΚΟΚΚΟΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ