Ουίσκι / Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

 • - - 2208301100 10: Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
 • - - - 2208301100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208301900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - 2208303000 10: Ουίσκι Scotch
 • - - - 2208303000 80: Single malt whisky
 • - - - 2208304100 10: Blended malt whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας
 • - - - - 2208304100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - - 2208304900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208306100 10: Single grain whisky και blended grain whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας
 • - - - - 2208306100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - - 2208306900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208307100 10: Άλλα blended whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας
 • - - - - 2208307100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - - 2208307900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - 2208308200 10: Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
 • - - - 2208308200 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208308800 80: Που υπερβαίνει τα 2 l