Κεφάλια, ουρές και νηκτικές κύστεις (maws) ψαριών.

 • - - - 0305720010 10: Αποξεραμένοι, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά
 • - - - - 0305720010 20: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305720010 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305720015 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305720020 10: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305720020 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305720025 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305720030 10: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305720030 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305720035 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305720038 10: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305720038 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305720039 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305720041 10: Άλλα
 • - - - - - 0305720041 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305720044 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305720045 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305720046 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305720047 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305720049 80: Άλλα
 • - - - 0305720050 10: αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και σε άρμη
 • - - - - 0305720050 20: Που προορίζονται για μεταποίηση
 • - - - - - 0305720050 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305720051 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305720052 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305720053 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305720054 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305720055 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305720056 80: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305720057 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305720058 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305720059 80: Άλλα
 • - - - - 0305720060 10: Άλλοι
 • - - - - - 0305720060 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305720061 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305720062 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305720063 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305720064 80: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305720065 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305720069 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305720071 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305720072 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305720079 80: Άλλα
 • - - - 0305720091 10: Άλλα
 • - - - - 0305720091 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - 0305720099 80: Άλλα