Άλλα μέρη / Άλλα / Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713.

Čeština 32 Deutsch 32 Suomi 1 Français 17 Nederlands 41 Polski 2 Română 1 Slovenščina 1 Svenska 1

  • - - - - 8714999011 10 (0/1) : Πλήρεις τροχοί με ή χωρίς σωλήνες, λάστιχα και οδοντωτούς τροχούς
  • - - - - - 8714999011 80: Καταγωγής ή προέλευσης Κίνας : - σε ποσότητες κάτω των 300 μονάδων μηνιαίως ή που θα μεταφερθούν σε μέρος σε ποσότητες κάτω των 300 μονάδων μηνιαίως ή - που θα μεταφερθούν σε άλλον κάτοχο έγκρισης τελικής χρήσης ή μέρη που έχουν απαλλαγεί
  • - - - - - 8714999019 80: Άλλα
  • - - - - 8714999030 80: Λαιμοί σέλας, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων
  • - - - - 8714999089 80: Άλλα