Των οχημάτων της κλάσης 8703.

  • - - 8707101000 80: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης
  • - - 8707109000 80: Άλλα