Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες.

Čeština 5 Deutsch 74 English 4 Français 18 Polski 7 Svenska 2

  • - - 6805300010 80: Καθαριστικό ακίδων αποτελούμενο από μήτρα πολυμερούς που περιέχει σωματίδια εκτριβής τοποθετημένα σε υπόστρωμα για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών
  • - - 6805300090 80: Άλλες