Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm.

  • - - - 4411121000 80: Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη
  • - - - 4411129000 80: Άλλες