Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm.

  • - - - 7209181000 80: Με την ονομασία "μαγνητικά"
  • - - - 7209189100 10: Άλλα
  • - - - - 7209189100 80: Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm
  • - - - - 7209189900 80 (2/0) : Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm