Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις συσκευές τους.

Čeština 9 Deutsch 7 English 3 Suomi 2 Français 12 Nederlands 2 Polski 10

  • - - 8538100010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 8538100090 80: Άλλα