Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών.

Deutsch 2

  • - - 4415202000 80: Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα
  • - - 4415209000 80: Άλλες