Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, άλλα από εκείνα που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.