Άλλα, κατεψυγμένα / Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

Español 1

  • - - 0206901000 80: Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
  • - - 0206909100 10: Άλλα
  • - - - 0206909100 80: Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών
  • - - - 0206909900 80: Προβατοειδών ή αιγοειδών