Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

 • - - - 0207261000 10: Τεμάχια
 • - - - - 0207261000 80: Χωρίς κόκαλα
 • - - - - 0207262000 10: Με κόκαλα
 • - - - - - 0207262000 80: Μισά ή τέταρτα
 • - - - - - 0207263000 80: Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
 • - - - - - 0207264000 80: Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
 • - - - - - 0207265000 80: Στήθη και τεμάχια από στήθη
 • - - - - - 0207266000 10: Μηροί και τεμάχια μηρών
 • - - - - - - 0207266000 80: Κνήμες και τεμάχια κνημών
 • - - - - - - 0207267000 80: Άλλα
 • - - - - - 0207268000 80: Άλλα
 • - - - 0207269100 10: Παραπροϊόντα σφαγίων
 • - - - - 0207269100 80: Συκώτια
 • - - - - 0207269900 80: Άλλα