Κουνελιών ή λαγών / Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - 0208101000 80: Κουνελιών κατοικιδίων
  • - - 0208109000 80: Άλλα