Φιλέτα / Σκουμπριά / Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού.

  • - - - - - 1604151110 80: Του είδους Scomber scombrus
  • - - - - - 1604151190 80: Του είδους Scomber japonicus