Άλλα / Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες.

Български 2 Čeština 2 Deutsch 123 English 50 Español 28 Suomi 1 Français 105 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 27 Polski 10 Slovenčina 3

  • - - - 3307490010 80: Technical aerosols that contain hydrofluorocarbons (HFCs) with global warming potential (GWP) of 150 or more
  • - - - 3307490090 80: other