Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα.

Deutsch 4 Latviešu 1 Polski 2

  • - - 3810100010 80: Αλοιφή για ετερογενείς ή αυτογενείς συγκολλήσεις, αποτελούμενη από μείγμα μετάλλων και ρητίνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 70 %, το πολύ όμως 90 %, σε κασσίτερο - το πολύ 10 % σε ένα ή περισσότερα από τα μέταλλα άργυρο, χαλκό, βισμούθιο, ψευδάργυρο ή ίνδιο για χρήση στη βιομηχανία ηλεκτροτεχνικών προϊόντων
  • - - 3810100090 80: Άλλα