Άλλες / Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

Deutsch 11 Nederlands 1

 • - - - 1605290020 10: Γαρίδες γκρίζες του γένους Grangon spp
 • - - - - 1605290020 80: Κατεψυγμένα και χωρίς κέλυφος
 • - - - - 1605290030 80: Άλλες
 • - - - 1605290040 80: Γαρίδες του είδους Pandalus borealis, βρασμένες, χωρίς το όστρακό τους, κατεψυγμένες, αλλά όχι κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένες
 • - - - 1605290045 80: Γαρίδες του είδους Pandalus montagui, βρασμένες, χωρίς το όστρακό τους, κατεψυγμένες, αλλά όχι κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένες
 • - - - 1605290050 80: Γαρίδες του είδους Pandalus borealis, βρασμένες και αποφλοιωμένες προοριζόμενες για μεταποίηση
 • - - - 1605290055 80: Γαρίδες του είδους Pandalus montagui, βρασμένες και αποφλοιωμένες προοριζόμενες για μεταποίηση
 • - - - 1605290060 80: Γαρίδες του είδους Pandalus jordani, βρασμένες και αποφλοιωμένες προοριζόμενες για μεταποίηση
 • - - - 1605290091 10 (0/3) : Άλλες
 • - - - - 1605290091 20: Καθαρισμένες
 • - - - - - 1605290091 80: Κατεψυγμένες
 • - - - - - 1605290096 80: Άλλες
 • - - - - 1605290099 80: Άλλες