Μουστάρδα παρασκευασμένη / Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη.

Čeština 1 Deutsch 5 Français 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 2103309010 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα κατώτερης του 5% κατά βάρος
  • - - - 2103309090 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα ίσης ή ανώτερης του 5% κατά βάρος