Ποδομοχλοί (πεντάλ) / Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους.

  • - - - - 8714961010 80: Ποδομοχλοί, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων
  • - - - - 8714961090 80: Άλλα