Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους.

Čeština 6 Deutsch 2 English 3 Suomi 11 Latviešu 7 Nederlands 1 Polski 3 Română 4 Slovenčina 1 Svenska 1

  • - - - 2106102020 80: Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας σε μορφή σκόνης ή τεμαχίων με επεξεργασμένη υφή, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, υπολογιζόμενη επί ξηράς βάσης, τουλάχιστον 65 %, όχι όμως άνω του 90 %
  • - - - 2106102030 80: Παρασκεύασμα με βάση απομόνωμα πρωτεΐνης σόγιας, που περιέχει, κατά βάρος, 6,6 % και άνω, το πολύ όμως 8,6 % φωσφορικού ασβεστίου
  • - - - 2106102090 80 (0/3) : Άλλα