Άλλα υφάσματα / Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m$2.

Deutsch 1

  • - - - 5210190010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5210190090 80: Άλλα