Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα.

Polski 1

  • - - - - 7214911010 80: Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, εκτός από ράβδους οπλισμού σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων σε κόπωση και άλλα επιμήκη προϊόντα, όπως οι ράβδοι κυκλικής διατομής
  • - - - - 7214911090 80: Άλλες