Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο.

  • - - - - 7204211010 80: απορρίμματα
  • - - - - 7204211090 80: Άλλα