Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα.

Slovenščina 1

  • - - - 7217109010 80: από μη κεκραμένο χάλυβα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της διατομής υπερβαίνει τα 3 mm
  • - - - 7217109090 80: Άλλα