Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe".

  • - - - 5701101010 80: Χειροποίητοι
  • - - - 5701101090 80: Άλλοι