Άλλα / Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι.

  • - - - - - 5007203920 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 5007203980 80: Άλλα