Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %.

Deutsch 3 Français 2 Nederlands 17

  • - - - 0405203010 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 kg
  • - - - 0405203080 80: Άλλα