Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος.

  • - - - - - - - 2009395110 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - 2009395190 80: Άλλα