Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος.

  • - - - - - 2008707110 80: Σε φέτες τηγανισμένα
  • - - - - - 2008707130 80: Ροδάκινα σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
  • - - - - - 2008707190 80: Άλλα