Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.

  • - - - - 2102201110 80: για διατροφικούς σκοπούς
  • - - - - 2102201190 80: Άλλα