Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l.

 • - - - 2204221000 80: Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar
 • - - - 2204222200 10: Άλλα
 • - - - - 2204222200 20: Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • - - - - - 2204222200 30: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - 2204222200 40: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)
 • - - - - - - - 2204222200 80 (2/0) : Bordeaux (Μπορντό)
 • - - - - - - - 2204222300 80 (2/0) : Bourgogne (Βουργουνδίας)
 • - - - - - - - 2204222400 80 (2/0) : Beaujolais
 • - - - - - - - 2204222600 80 (2/0) : Vallée du Rhône
 • - - - - - - - 2204222700 80 (2/0) : Languedoc-Roussillon
 • - - - - - - - 2204222800 80 (2/0) : Val de Loire
 • - - - - - - - 2204223200 80 (2/0) : Piemonte
 • - - - - - - - 2204223300 80 (2/0) : Tokaj
 • - - - - - - - 2204223800 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 2204223800 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - - 2204227800 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204227900 10: Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - - 2204227900 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204228000 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204228100 10: Άλλα ποικιλιακά κρασιά
 • - - - - - - - 2204228100 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204228200 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204228300 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2204228300 80 (2/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - - 2204228400 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204228500 10: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - 2204228500 20: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - - 2204228500 80 (3/0) : Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal
 • - - - - - - - 2204228600 80 (3/0) : Xérès
 • - - - - - - - 2204228800 80 (3/0) : Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου
 • - - - - - - - 2204229000 80 (3/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2204229100 80 (3/0) : Άλλα
 • - - - - 2204229300 10: Άλλα
 • - - - - - 2204229300 20: Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
 • - - - - - - 2204229300 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204229400 80 (12/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204229500 10: Άλλα ποικιλιακά κρασιά
 • - - - - - - 2204229500 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204229600 80 (12/0) : Άλλα
 • - - - - - 2204229700 10: Άλλα
 • - - - - - - 2204229700 80 (5/0) : Κρασιά λευκά
 • - - - - - - 2204229800 80 (12/0) : Άλλα