Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη.

Deutsch 5

  • - - 1702901000 80 (2/0) : Μαλτόζη χημικώς καθαρή
  • - - 1702903000 80: Ισογλυκόζη
  • - - 1702905000 80: Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης
  • - - 1702907100 10: Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα
  • - - - 1702907100 80: Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη
  • - - - 1702907500 10: Άλλα
  • - - - - 1702907500 80: Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη
  • - - - - 1702907900 80: Άλλα
  • - - 1702908000 80: Σιρόπι ινουλίνης
  • - - 1702909500 80 (0/2) : Άλλα