Χυμοί από τροπικά φρούτα / Άλλοι.

Čeština 1

  • - - - - - - - 2009897311 10: Χυμός φρούτων του πάθους και συμπύκνωμα χυμού φρούτων του πάθους, έστω και κατεψυγμένα: - με αξία Brix 13,7 ή περισσότερο, όχι όμως άνω του 55, - αξίας άνω των 30 € ανά 100 kgκαθαρού βάρους, - σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο 50 λίτρων ή άνω, και   - με προσθήκη ζάχαρης για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • - - - - - - - - 2009897311 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - 2009897313 80: Άλλα
  • - - - - - - - 2009897391 10: Άλλα
  • - - - - - - - - 2009897391 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - 2009897399 80: Άλλα