Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες.

  • - - 8416201000 80: Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου
  • - - 8416202000 10: Άλλοι
  • - - - 8416202000 80: Μεικτοί καυστήρες
  • - - - 8416208000 80: Άλλοι