Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas).