Άλλα / Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών.

Deutsch 13

  • - - - - - - 0602909910 80: Φυτά σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν σε ύψος το 1 m
  • - - - - - - 0602909990 80: Άλλα