Άλλα / Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα.

Dansk 1 Deutsch 4 Español 2 Français 1 Hrvatski 1 Nederlands 1 Polski 5 Svenska 6

  • - - - - - - 1602491910 80: Λαιμός χοίρου αποξηραμένος στον αέρα, με ήχωρίς καρυκεύ-ματα, σε κομμάτια ήσε λεπτές φέτες
  • - - - - - - 1602491990 80: Άλλα