Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων.

Deutsch 1 English 3 Français 6 Svenska 4

 • - - 1602901000 80: Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
 • - - 1602903100 10: Άλλα
 • - - - 1602903100 80: Κυνηγιού ή κουνελιού
 • - - - 1602905100 10: Άλλα
 • - - - - 1602905100 80: Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών
 • - - - - 1602906100 10: Άλλα
 • - - - - - 1602906100 20: Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών
 • - - - - - - 1602906100 80: Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων
 • - - - - - - 1602906900 80: Άλλα
 • - - - - - 1602909100 10: Άλλα
 • - - - - - - 1602909100 80: Προβατοειδών
 • - - - - - - 1602909500 80: Αιγοειδών
 • - - - - - - 1602909900 80: Άλλα