Άλλα / Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Dansk 8 Deutsch 1 Français 1

  • - - 3507903000 80: Λιπάση λιποπρωτεϊνών· αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου
  • - - 3507909000 80 (4/0) : Άλλα