Άλλες / Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές.

  • - - 0803901000 80: Νωπές
  • - - 0803909000 80: Ξερές