Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm.

  • - - - 7209171000 80: Με την ονομασία "μαγνητικά"
  • - - - 7209179000 80: Άλλα