ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ.

 • 6801000000 80: Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
 • 6802000000 80 (10/0) : Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα
 • 6803000000 80 (2/0) : Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο
 • 6804000000 80 (6/0) : Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες
 • 6805000000 80 (3/0) : Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα
 • 6806000000 80 (3/0) : Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)
 • 6808000000 80: Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες
 • 6809000000 80 (4/0) : Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο
 • 6810000000 80 (6/0) : Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα
 • 6811000000 80 (5/0) : Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια
 • 6812000000 80 (6/0) : Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες
 • 6814000000 80 (2/0) : Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες
 • 6815000000 80 (5/0) : Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα τα τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού