Από άλλες πλαστικές ύλες / Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες.

Deutsch 18 English 1 Français 5 Italiano 1 Polski 4

 • - - - 3921190010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - 3921190030 10: Άλλα
 • - - - - 3921190030 80: Όγκοι κυψελωτής δομής, που περιέχουν: - πολυαμίδιο-6 ή πολυ(εποξειδικό ανυδρίτη) - ενδεχομένως, πολυτετραφθοροαιθυλένιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 7 %, όχι όμως άνω του 9 %, - ανόργανα πληρωτικά υλικά σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του 25 %
 • - - - - 3921190040 80: Διαφανής, μικροπορώδης μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέος, σε μορφή ρόλων: - πλάτους 98 mm και άνω, το πολύ όμως 170 mm, - πάχους 15 µm και άνω, το πολύ όμως 36 µm, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαχωριστών αλκαλικών μπαταριών
 • - - - - 3921190050 80: Πορώδης μεμβράνη από πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) που έχει επιστρωθεί σε μη υφασμένο ύφασμα από πολυεστερικές ίνες λαμβανόμενες με άμεση εξώθηση (spunbond), - συνολικού πάχους 0,05 έως και 0,20 mm, - πίεσης νερού στην είσοδο 5 έως και 200 kPa κατά ISO 811, και - διαπερατότητας στον αέρα τουλάχιστον 0,08 cm$3/cm$2/s κατά ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Πολυπορώδες φύλλο διαχωρισμού πολλαπλών στρωμάτων με: - ένα μικροπορώδες στρώμα πολυαιθυλενίου ανάμεσα σε δύο μικροπορώδη στρώματα πολυπροπυλενίου, έστω και με επικάλυψη οξειδίου του αργιλίου σε αμφότερες της πλευρές, - πλάτος 65 mm έως και 170 mm, - συνολικό πάχος 0,01 mm έως και 0,03 mm, - πορώδες 0,25 έως και 0,65
 • - - - - 3921190070 80: Μικροπορώδεις μεμβράνες διογκωμένου πολυτετραφθοροαιθυλενίου (ePTFE) σε κυλίνδρους, με: - πλάτος 1 600 mm έως και 1 730 mm, και - πάχος μεμβράνης 15 μm έως και 50 μm για χρήση στην παραγωγή διμερούς μεμβράνης ePTFE
 • - - - - 3921190080 80: Μικροπορώδης μονοστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου ή μικροπορώδης τριστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, όπου η κάθε μεμβράνη παρουσιάζει - μηδενική συρρίκνωση κατεύθυνσης εγκάρσιας παραγωγής (TD), - συνολικό πάχος 10 µm έως και 50 µm, - πλάτος 15 mm έως και 900 mm, - μήκος πάνω από 200 m, το πολύ όμως 3000 m, και - μέσο μέγεθος πόρων μεταξύ 0,02 µm και 0,1 µm
 • - - - - 3921190093 80: Ταινία από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο, σε βάση από υφάσματα μη υφασμένα, που προορίζεται για την παρασκευή φίλτρων εξοπλισμού αιμοκάθαρσης
 • - - - - 3921190095 80: Φύλλο από πολυαιθερασουλφονη, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 200 µm
 • - - - - 3921190096 80: Κυψελοειδές φύλλο, που αποτελείται από μία στρώση πολυαιθυλενίου, με πάχος 90 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 140 µm και από μία στρώση αναγεννημένης κυτταρίνης με πάχος 10 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 µm
 • - - - - 3921190099 80: Άλλα