Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm.

Čeština 6 Deutsch 5 Nederlands 1 Polski 1 Română 1

  • - - 3701300020 80: Φωτοευαίσθητη πλάκα αποτελούμενη από ένα στρώμα φωτοπολυμερούς πάνω σε πολυεστερικό φύλλο, συνολικού πάχους άνω του 0,43 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 3,18 mm
  • - - 3701300030 80: Πλάκες ανάγλυφης εκτύπωσης, του είδους που χρησιμοποιείται για εκτύπωση δημοσιογραφικού χαρτιού, που αποτελούνται από ένα μεταλλικό υπόστρωμα επιχριςμένο με ένα στρώμα φωτοπολυμερούς με πάχος 0,15 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,8 mm, μη επικαλυμμένο με κινητό προστατευτικό φύλλο, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 1 mm
  • - - 3701300090 80: Άλλα