Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

Dansk 3 Deutsch 1

 • - - - - - - 1006304812 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg
 • - - - - - - - 1006304812 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006304812 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006304814 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006304816 80: Άλλο
 • - - - - - - 1006304822 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που θπερβαίνει τα 5 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 kg
 • - - - - - - - 1006304822 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006304822 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006304824 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006304826 80: Άλλο
 • - - - - - - 1006304892 10: Άλλο
 • - - - - - - - 1006304892 20: Αρωματικό ρύζι
 • - - - - - - - - 1006304892 80: Ρύζι Basmati
 • - - - - - - - - 1006304894 80: Άλλο
 • - - - - - - - 1006304896 80: Άλλο