Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m.

  • - - - 3702971000 80: Mικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
  • - - - 3702979000 80: Άλλες