Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

  • - - - - - 1006201713 10: Αρωματικό ρύζι
  • - - - - - - 1006201713 20: Ρύζι Basmati
  • - - - - - - - 1006201713 80: Των ποικιλιών Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dhradun) (India), Taraori Basmati (HBC-19) (India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati
  • - - - - - - - 1006201718 80: Άλλα
  • - - - - - - 1006201791 80: Άλλο
  • - - - - - 1006201799 80: Άλλο