Πλήρεις τροχοί με ή χωρίς σωλήνες, λάστιχα και οδοντωτούς τροχούς.

Dansk 1 English 1 Français 1 Magyar 1 Nederlands 1

Ρόδα συναρμολογημένη με ηλεκτρικό κινητήρα,…

Ρόδα συναρμολογημένη με ηλεκτρικό κινητήρα, μαζί με τα καλώδια, χωρίς τη μπαταρία, που προορίζεται για ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η χώρα καταγωγής ή προέλευσης είανι η Κίνα και η εισαγωγή πραγματοποιείται σε ποσότητες κάτω των 300 μονάδων μηνιαίως.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΡΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΡΟΧΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ