Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι.

  • - - 4504101100 10: Πώματα
  • - - - 4504101100 80: Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό
  • - - - 4504101900 80: Άλλα
  • - - 4504109100 10: Άλλα
  • - - - 4504109100 80: Με συνδετικά υλικά
  • - - - 4504109900 80: Άλλα